09058407279
  • ایمیل:info@iqsiran.com
  • تلفن:09058407279
  • ساعات کار: 08:00-17:00

آیا می دانید؟

وقتی که سیگار کشیدن را متوقف میکنید، پس از گذشت مدت زمانی فوائد زیر نصیبتان میشود؟

بعد از ۲۰ دقیقه فشار خون و ضربان قلب به حالت عادی برمیگردد

درجه حرارت در دستها و پاها به حالت عادی برمیگردد

بعد از۸ ساعت سطح منواکسید کربن خون به میزان عادی برمیگردد

احتمال حمله قلبی کاهش میابد

سطح اکسیژن خون به حد طبیعی باز میگردد

بعد از ۲۴ ساعت بدن از منو اکسید کربن پاک میشود
بعد از ۴۸ ساعت انتهای اعصاب مجدداّ شروع به رشد میکنند

حس بویایی وچشایی شروع به بهبود میکند

بعد از گذشت ۲هفته تا ۳ ماه وضعیت گردش خون بهبود می یابد

راه رفتن راحت تر میشود

وضعیت عملکرد ریوی میتواند تا ۳۰ درصد افزایش پیدا کند

بعد از گذشت ۱ تا ۹ ماه وضعیت سرفه ، احتقان سینوس ها، احساس خستگی، و کم آوردن نفس بهبود میابد

مژکهای تنفسی مجدداّ شروع به رشد کرده و توانایی دفع ترشحات ریوی افزایش میابد

بعلت دفع بهتر ترشحات ریوی احتمال عفونتهای تنفسی کاهش میابد

میزان انرژی کلی بدن افزایش میابد

بعد از ۱ سال خطر ابتلاء به بیماریهای کرونر قلبی نسبت به یک فرد سیگاری ۵۰% کاهش میابد
بعد از ۵ سال میزان مرگ و میر بعلت سرطان ریه نسبت به یک فرد سیگاری که روزانه یک پاکت سیگار میکشد ۵۰% کاهش میابد
بعد از ۱۰ سال میزان مرگ و میر بعلت سرطان ریه تقریباّ مشابه کسی میشود که هیچگاه سیگار نکشیده است
خطر همه سرطانهای دیگری که در ارتباط با مصرف سیگار هستند کماکان به کاهش خود ادامه میدهد
بعد از ۱۵ سال خطرابتلاء به بیماری های کرونر قلبی مشابه با کسی میشود که هیچگاه سیگار نکشیده است

بنابراین هرچه زودتر سیگار را کنار یگذارید شانس ابتلاء به سرطان و سایر بیماریهای وایسته به استعمال دخانیات کمتر میشود !