09058407279
  • ایمیل:info@iqsiran.com
  • تلفن:09058407279
  • ساعات کار: 08:00-17:00

تماس با شرکت

برای در خواست خرید دستگاه همراه با تسهیلات برای پزشکان محترم و یا درخواست نمایندگی لطفا به کمک روش های ذیل با ما در تماس باشید

پیام بفرستید

راه های ارتباطی

 
ایمیل:info@iqsiran.com
تلفن : ۰۹۰۵۸۴۰۷۲۷۹