۱۴
آبان

فعالیت های هفته سلامت IQS IRAN

این مجموعه از آغاز راه با بسیاری از سازمانها و نهادهای دولتی مکاتبه داشته و خوشبختانه در اکثر موارد با مساعدت و حمایت این نهادها روبرو گردیده است .

حضور نمایندگان این مجموعه در نمایشگاه هفته سلامت که با حمایت شهرداری محترم استان تهران و همراهی گروهی از سازمانها و نهادهای دولتی و خصوصی در مکان پارک آب و آتش واقع در بزرکراه چمران برگزار شد یکی از این رویدادهاست.

همکاران ما همواره در تلاش هستند تا با معرفی تکنولوژی  IQS که راهی معتبر و قطعی در جهت ترک سیگار است گامی هر چند ناچیز ولی ارزنده در راستای ارتقای سلامت بهداشت هموطنان ارجمند بردارند.