09058407279
  • ایمیل:info@iqsiran.com
  • تلفن:09058407279
  • ساعات کار: 08:00-17:00

ترک سیگار

در این مرحله با اتکا به نتیجه آزمایشهای به عمل آمده، جلسات پالس تراپی در اطراف لاله گوش بهمراه درمانهای کمکی و رژیم درمانی مناسب برای بیمار آغاز می شود. هر جلسه بین ۲۰ الی ۶۰ دقیقه بطول خواهد انجامید و بر روی هر گوش بین ۱۸ الی ۱۹ نقطه اثر تحریک خواهد شد تا دستگاه به حداکثر دوز درمانی خود برسد.