09058407279
  • ایمیل:info@iqsiran.com
  • تلفن:09058407279
  • ساعات کار: 08:00-17:00

مشاوره و ارزیابی

در این مرحله تمایل و ضریب سلامتی فرد متقاضی ترک سیگار مورد بررسی قرار می گیرد. ارزیابی شرایط بالینی با توجه به جداول کمپانی صلاحیت فرد برای استفاده از این متد را تایید خواهد نمود.

چنانچه فرد متقاضی اندیکاسیون استفاده از این روش را دارا باشد. کلینیک با افتخار هرچه تمامتر خدمت رسانی را آغاز خواهد نمود.